• تهران، انتهای خیابان چهارم خالد اسلامبولى ( وزرا )، کوچه رفیع، پلاک 2

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

صندوق‌‌ سرمایه‌گذاری در ایران از مصادیق تعریف صورت‌گرفته بند21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در آذرماه 1384 و بند هـ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388 است و با الهام از متعارف‌ترین شكل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سایر كشورها طراحی شده است.

برای مطلع شدن از چگونگی فعالیت و نظارت بر این صندوق‌ها لازم است كه سرمایه‌گذاران با مطالعة دقیق اساسنامه، امیدنامه و مقررات مربوطه با جزئیات آن آشنا شوند و با توجه به استراتژی‌ها و انتظارات خود از سرمایه‌گذاری در سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و یا سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در مورد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند.

مطابق بند20و 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسلامی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌گیرد.


صندوق سرمایه گذاری اعتماد

به منظور تماس با مشاوران صندوق سرمايه گذاری اعتماد بانك ملى ايران با شماره های 84359108 – 84359402 – 84359404 تماس بگیرید.

دسترسی به سامانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک

به منظور تماس با مشاوران صندوق سرمايه گذاری مشترک بانك ملى ايران با شماره های 84359124 – 84359125 – 84359126 تماس بگیرید.

دسترسی به سامانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

به منظور تماس با مشاوران صندوق سرمايه گذاری مشترک بانك ملى ايران با شماره های 84359124 – 84359125 – 84359126 تماس بگیرید.

دسترسی به سامانه صندوق