عرضه اولیه "بمولد" 25 مرداد در فرابورس

عرضه اولیه سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس با نماد #بمولد به روش ترکیبی

زمان: چهارشنبه 1402/05/25

مرحله اول: عرضه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط (صندوق‌های سهامی و مختلط)

مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت

حداکثر سهمیه هرکد: 1300 سهم

دامنه قیمت: قیمت کشف شده در مرحله اول