عرضه اولیه "تکاردان"چهارشنبه ۸ شهریور در بورس

تاکنون در بازار سرمایه ۱۲ نماد عرضه اولیه شدند و طبق اطلاعیه منتشر شده نماد تکاردان بعنوان سیزدهمین نماد عرضه اولیه در بازار سرمایه انجام خواهد پذیرفت. جزییات عرضه اولیه تکاردان را در این مطلب می‌خوانیم.

از ابتدای سال جاری سهام ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، بهار رز عالیس چناران، سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان، گروه مالی شهر، نیان الکترونیک و توسعه صنایع و معادن کوثر عرضه اولیه شده و مخازن گاز طبیعی آسیا ناما،  شرکت خمیر مایه رضوی، شرکت صبا فولاد خلیج فارس،  شرکت توسعه فن‌افزار توسن عرضه اولیه شده اند و شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس با نماد بمولد دو روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲ بعنوان دوازدهمین عرضه اولیه سال جاری در بازار سرمایه انجام پذیرفت.

امروز اطلاعیه عرضه اولیه شرکت تامین سرمایه کاردان با نماد تکاردان منتشر گردید تا بعنوان سیزدهمین عرضه اولیه سال جاری در بازار سرمایه انجام شود.

 در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۸، تعداد ۶۳۰ میلیون سهم معادل ۷ درصد از سهام شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان ششصد و نهمین شرکت پذیرفته شده در بخش "فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط "گروه و طبقه" به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی "، در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "تکاردان" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

گفتنی است قیمت مبنا ۶,۴۴۰ ریال و سقف و کف قیمت به ترتیب ۷۰۸۰ و ۵۸۰۰ ریال می‌باشد.

جزییات عرضه اولیه تکاردان

نام شرکت: شرکت تامین سرمایه کاردان

نام نماد: تکاردان

زمان عرضه: چهارشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی: ۱۲۰۰ سهم

قیمت مبنا: ۶۴۴۰ ریال

سقف قیمت: ۷۰۸۰ ریال

کف قیمت: ۵۸۰۰ ریال

مدیر عرضه: کارگزاری مفید

کارگزاران عرضه کننده: کارگزاری مفید، کارگزاری بانک سامان، کارگزاری بانک تجارت

سقف تعهد خرید: ۵۰ درصد از کل سهام قابل عرضه 

حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۸۵۰ هزارتومان