برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کارگزاری بانک ملی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه کارگزاری بانک ملی ایران (منتهی به سال مالی 1401) در تاریخ 4 تیر ماه 1402 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید. ️

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک ملی ایران، مجمع عمومی سالانه شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در تاریخ 4 تیر ماه 1402 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

در این جلسه، ثریانژاد مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران؛ ضمن گزارش عملکردها و دستاوردهای کارگزاری در سال 1401 به تشریح برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی شرکت در سال جاری پرداخت.‌
در ادامه این جلسه، حسابرس قانونی گزارش مربوطه را درخصوص تایید صورت‌های مالی قرائت نمود و بدین ترتیب، نمایندگان سهامدارصورت‌های مالی سال 1401 شرکت را تصویب کردند.