عرضه اولیه "فصبا" 28 تیر در فرابورس

 عرضه اولیه‌ی شرکت صبا فولاد خلیج فارس با نماد «فصبا»
تاریخ عرضه: چهارشنبه  ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

قیمت ارزش‌گذاری: ۳۲,۸۲۹ ریال

مرحله اول (صندوق‌های سرمایه‌گذاری)
عرضه ۱ درصد معادل ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم
حداکثر سهمیه هر کد: ۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم

مرحله دوم (عموم سرمایه‌گذاران)
عرضه ۱ درصد معادل ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم
حداکثر سهمیه هر کد: ۱۵۰ سهم
قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

توجه: پس از کشف قیمت و عرضه، نماد معاملاتی «فصبا» جهت طی مراحل افزایش سرمایه از محل صرف سهام و از طریق سلب حق تقدم، متوقف خواهد شد. لذا متقاضایان باید آثار ناشی از افزایش سرمایه در میزان مالکیت خود پس از افزایش سرمایه و نیز توقف نماد معاملاتی برای این موضوع را مدنظر قرار دهند.