عرضه اولیه نیان چهارشنبه 31 خرداد در بازار فرابورس

میزبانی فرابورس از عرضه اولیه "نیان" در ۳۱ خرداد

۱۲ درصد از کل سهام شرکت نیان الکترونیک در نماد "نیان" توسط سهامداران عمده شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله در روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه در فرابورس، عرضه اولیه خواهد شد.

تعداد سهام قابل عرضه در مرحله نخست (عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط) بالغ بر ۴ درصد از کل سهام شرکت یعنی ۱۰ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۲۰۰ سهم به روش حراج بوده و حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی واجدین شرایط، ۲۲۰ هزار سهم است.

نماد "نیان" در مرحله دوم قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به شیوه قیمت ثابت بوده است و حداقل تعداد سهام قابل عرضه معادل ۸ درصد از سهام کل شرکت یعنی ۲۱ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۰۰ است.

حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در مرحله دوم، ۵۰ سهم بوده و قیمت عرضه مطابق بر نرخ کشف شده در مرحله نخست خواهد بود.