عرضه اولیه با ۱۲ درصد سهام "عالیس" و مشاور عرضه کارگزاری بانک ملی ایران

زمان عرضه اولیه سومین شرکت جدید سال قطعی شد/ روش ترکیبی با دو مرحله

سومین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام بهار زر عالیس چناران طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۶ خرداد در فرابورس وارد می شود.
 
 

 با گذشت کمتر از یک هفته از عرضه اولیه سهام کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در 30 اردیبهشت ماه ، بهار رز عالیس چناران به عنوان سومین شرکت تازه وارد از طریق فرابورس، شنبه 6 خرداد وارد بازار می شود.

 300 میلیون و 12 هزار سهم معادل 12 درصد سهام  "عالیس" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری 16426 ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول 100 میلیون و 4 هزار سهم معادل 4 درصد با حداکثر سهمیه یک میلیون و 429 هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود.

در مرحله دوم، 200 میلیون و 8 هزار سهم معادل 8 درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه 500 سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک ملی ایران و متعهد خرید تامین سرمایه کاردان است.

طی سال جاری سهام دو شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان عرضه اولیه شده و بهار رز عالیس چناران، سومین سهم جدید سال بشمار می رود.