پذیره نویسی اوراق توسعه اعتماد مبین

به نام خدا
 
اوراق اجاره اوراقیست که با هدف تامین مالی جهت خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت تامین طرحهای مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی ، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری منتشر می شود.
در این راستا شرکت توسعه اعتماد مبین با هدف تامین مالی پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان بورس اوراق بهادار در نظر دارد اوراق یاد شده را به تعداد 15،000،000 ورقه و به قیمت اسمی 1،000،000 ریال ، با نرخ 18 درصد سالانه  از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی نماید.
ناشر این اوراق شرکت واسط مالی شهریور پنجم ، بانی آن شرکت توسعه اعتماد مبین  و متعهد پذیره نویسی نماد مبین 062 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران می باشد.
پذیره نویسی در تاریخ  27/12/1401 آغاز و در تاریخ 28/12/1401 به پایان رسید.
نگارش شده توسط خانم فاضل زاده - معامله گر اوراق بهادار