پذیره نویسی اوراق قرض الحسنه مهر ایران

به نام خدا                                                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
اوراق قرض الحسنه از نوع صکوک اسلامی  محسوب می گردد و این اوراق برای اولین بار توسط دولت مالزی طبق قانون مصوب مجلس آن کشور، منتشر شد. دولت مالزی وجوه حاصل از اانتشار اوراق قرض الحسنه را  در تأمین مالی پروژه های عام المنفعه و خیریه به کار می گیرد. قیمت اسمی اوراق قرض الحسنه دولتی مالزی در زمان سررسید از محل انتشار اوراق جدید یا از محل بودجه سالانه، به مالکان این اوراق بازپرداخت می شود.
اوراق قرض الحسنه  بر اساس قرارداد مندرج  اوراقی است که جهت تامین نقدینگی لازم به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون نیاز به سپرده گذاری برای رفع نیازهای ضرروی آحاد جامعه در نظر گرفته شده است.
در این راستا بانک قرض الحسنه مهر ایران پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام به انتشار 1،000،000 برگه در نماد "مهریران"  به مبلغ اسمی 1،000،000 ریال با سررسید 2 ساله نموده است که  توسط شرکت کارگزاری بانک ملی ایران عرضه می گردد.
از مزایای این اوراق می توان به موارد زیر اشاره کرد :
- پذیره نویسی با قیمت اسمی و قابلیت معامله در بازار ثانویه
-عدم نیاز به سپرده گذاری و کاهش هزینه کارمزد وام تا 2 درصد
-قابل استفاده به عنوان وثیقه وام در سایر بانک ها و موسسات اعتباری
-خرید برای عموم آزاد است.
زمان عرضه این اوراق زمان عرضه 14اسفند ماه و به مدت 5 روز کاری می باشد.

نگارش شده توسط خانم فاضل زاده - معامله گر اوراق بهادار