افزایش نرخ سود موثر سالیانه صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی - بیش از 23%

با همراهی . اعتماد شما سهامداران گرامی، نرخ سود موثر سالیانه صندوق درآمد ثابت اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به بالاتر از 23 درصد از دی ماه سال 1401 افزایش یافت.