سیمان اردستان؛ سومین عرضه اولیه قرن جدید با مدیریت عرضه کارگزاری بانک ملی ایران

روز چهارشنبه مورخ 28 /10 /1401، تعداد 170250000 سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت سیمان اردستان به‌ عنوان پانصد و هشتاد و هشتمین شرکت پذیرفته ‌شده در ﺑﺨﺶ"سیمان، آهک و گچ"، طبقه "تولید سیمان، آهک و گچ" با کد صنعت «5394» ، در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد معاملاتی" اردستان" به شیوه ثبت سفارش کشف قیمت عرضه اولیه شد. بر این اساس، جمعا معادل 15 درصد از سهام شرکت سیمان اردستان با (نماد اردستان) به قیمت هر سهم 10000 ریال در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد. گفتنی است، درعرضه اولیه سهام شرکت شرکت سیمان اردستان با (نماد اردستان) بیش از 1 میلیون 184 هزارو 434 کد معاملاتی شرکت کردند و حداکثر 158 سهم به هر کد معاملاتی اختصاص یافت. شایان ذکر است در این عرضه، مدیر عرضه : کارگزاری بانک ملی و متعهد عرضه: شرکت نام آوران تجارت اردستان و متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه نوین است.