کارگزاری بانک ملی مشاور برتر شد

بورس24 : حجت اسماعیل‌زاده معاون پذیرش فرابورس ایران از انتشار گزارش ارزیابی مشاوران پذیرش خبر داده و عنوان کرد: به موجب دستورالعمل پذیرش، فرابورس ایران هر ساله به ارزیابی مشاوران پذیرش از جنبه کمی و کیفی می‌پردازد.

اسماعیل‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه فرابورس ایران عملکرد مشاوران پذیرش در سال 1400 را بررسی و رتبه‌بندی کرده است عنوان کرد: عموم مردم می‌توانند با مراجعه به قسمت «درجه‌بندی مشاوران پذیرش» در بخش پذیرش وب‌سایت فرابورس ایران به این گزارش دسترسی پیدا کنند.

او در تشریح ساز و کار حاکم بر تهیه گزارش کیفی و نتیجه آن گفت: در تازه‌ترین گزارش، 27 مشاور پذیرش مشمول ارزیابی کیفی بوده‌اند که نتیجه عملکرد آن‌ها بر اساس نظرات هیئت پذیرش و همکاران واحد پذیرش جمع‌بندی شده است.

معاون پذیرش فرابورس ایران اضافه کرد: در این ارزیابی کیفی، شرکت‌های تامین سرمایه تمدن، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی حائز رتبه‌های اول تا سوم شده و دیگر مشاوران در رتبه‌های چهار تا 27 قرار گرفتند.

اسماعیل‌زاده در ادامه به تشریح فرآیند ارزیابی عملکرد مشاوران در جنبه کمی پرداخته و اظهار داشت: در این جنبه سه فاکتور شرکت‌های مطرح شده، شرکت‌های پذیرش‌شده و شرکت‌هایی که عرضه یا گشایش نماد شده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفت.

او با اشاره به ارزیابی کمی 29 مشاور پذیرش، در تشریح نتیجه این بررسی عنوان کرد: شرکت کارگزاری بانک ملی، شرکت تامین سرمایه تمدن و شرکت تامین سرمایه امین، رتبه‌های اول تا سوم را در ارزیابی کمی کسب کردند و بقیه مشاوران پذیرش از چهار تا 29 رتبه‌بندی شدند.

معاون پذیرش فرابورس ایران یادآور شد: شرکت‌های متقاضی پذیرش و سایر علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده لیست کامل به وب‌سایت فرابورس، قسمت پذیرش، بخش درجه‌بندی مشاوران پذیرش مراجعه کنند. در این بخش علاوه بر ارزیابی سال 1400 ارزیابی سال‌های قبل نیز در دسترس است.

اسماعیل زاده از آماده شدن پیش‌نویس بازنگری در دستورالعمل ارزیابی و رتبه‌بندی مشاوران پذیرش خبر داده و گفت: پیش‌نویس دستورالعمل از سوی فرابورس در اختیار مشاوران پذیرش و هیئت پذیرش قرار گرفته و لازم است این دو در این خصوص نظرات را اعلام کنند.

معاون پذیرش فرابورس ایران در پایان عنوان کرد: امیدواریم در تابستان دستورالعمل ارزیابی و رتبه‌بندی مشاوران پذیرش بازنگری شده و دستورالعمل جدید به تصویب برسد تا ارزیابی عملکرد مشاوران پذیرش در سال 1401 بر اساس دستورالعمل جدید باشد.