• تهران، انتهای خیابان چهارم خالد اسلامبولى ( وزرا )، کوچه رفیع، پلاک 2

شماره حساب های بورس اوراق

بانک ملی

شماره حساب :0104191755003
بانک صادرات

شماره حساب : 0104279495000
بانک ملت

شماره حساب : 5190909010
بانک تجارت

شماره حساب : 104315844

شماره حساب های بورس کالا

بانک ملی
شعبه :بورس کالای ایران
شماره حساب : 0105217975001
تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعصر و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428
بانک صادرات
شعبه :بورس کالا
شماره حساب : 0112117050009
تهران – خبابان طالقانی- خبابان انزلی- پلاک351
بانک ملت
شعبه :بورس کالا
شماره حساب : 321515513
تهران – خبابان طالقانی-خبابان انزلی- پلاک351
بانک تجارت
شعبه :تخصصی بورس کالا
شماره حساب : 104315690
تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعصر و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428
بانک صنعت و معدن
شعبه :بورس کالای ایران
شماره حساب : 0103889290005
تهران – خبابان طالقانی- خبابان انزلی- پلاک351
بانک کشاورزی
شعبه :بورس کالا کشاورزی
شماره حساب : 541036688
تهران – خبابان طالقانی- خبابان انزلی- پلاک351
بانک سپه
شعبه :بیهقی
شماره حساب : 2000800447710
تهران – میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا- ساختمان شماره 7- طبقه همکف

شماره حساب های بورس انرژی

بانک ملت
شعبه :بورس کالا
شماره حساب : 90/45656632
تهران – خبابان طالقانی-خبابان انزلی- پلاک351
بانک تجارت
شعبه :تخصصی بورس کالا
شماره حساب : 104320112
تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعصر و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428